Mateřská školka na vycházce. Fotografie z roku 1973. V té době byla mateřská školka umístněna na Lidovém domě. Fotografie ukazuje děti na vycházce s paní učitelkou Černouškovou a Bradáčovou, jak procházejí dnešním náměstím. Vlevo by byl vidět obchod s průmyslovým zbožím a vpravo parčík před kostelem.