Na snímku je stavba sportovní haly (ze zadní strany), která probíhala v letech 1969 až 1972. Tělovýchova a sport mají v obci dlouholetou tradici. První pokusy o založení organizované tělovýchovy se objevily již před první světovou válkou, ale k  založení Tělocvičné jednoty Sokol došlo dne 27. března 1919. Tím začala slavná tradice organizované tělovýchovy v Nivnici. Ihned po zahájení se začalo cvičit, zpívat, hrálo se divadlo a pořádaly se besídky a akademie a již v srpnu 1920 se uskutečnilo první veřejné cvičení, které skončilo velkým úspěchem. Postupně se zlepšovala i materiální stránka a   rozšířila se členská základna. V roce 1924 byl zakoupen pozemek na Podohradí, kde bylo vybudováno nové sokolské cvičiště (dnes zde stojí sportovní hala). Tělovýchovná činnost pokračovala jak v  Sokole, tak i Orlu až do okupace v roce 1939. Po skončení druhé světové války byla v roce 1945 obnovena činnost v obou jednotách, v roce 1948 došlo jejich k sjednocení. Nejdříve byly vybudovány kabiny na fotbalovém hřišti, ale stále nebylo kde cvičit a sportovat v zimě. Stará tělocvična na dolní škole už dlouho nestačila. A tak v roce 1969 byla zahájena stavba nové sportovní haly na Podohradí. Slavnostní otevření sportovní haly se uskutečnilo 7.5.1972. V dalších letech se nový sportovní areál dále rozvíjel, byla provedena přístavba sálu pro stolní tenis, v roce 1974 byla zahájena výstavba nového volejbalového stánku, byly vybudovány dva antukové kurty, rozhlasová kabina, místnost pro inventář a ochozy se sedadly pro diváky. V dalších letech byla postavena za sportovní halou nová ubytovna pro sportovce včetně nových kabin a sociálního zařízení pro oddíl kopané a odbíjené a kurty pro tenis.