Nivnický hřbitov z r.1933. Je to pohled na tehdejší tzv. dětský hřbitov, který se nacházel v první třetině dnešního hřbitova napravo od hlavního vchodu. Vzadu je márnice z r.1921. V popředí snímku je vidět hrob Libušky Skybové č.6, která zemřela v r.1928. S většími požadavky - na zřízení hrobek, uliček a širokých hlavních uliček - přišel tehdejší "Okrašlovací spolek", který v obci působil a který také přiložil ruku k dílu - např. oral cesty. Vše se dělalo za působení oblíbeného nivnického faráře P. Stanislava Běhala, který rekonstrukci starého hřbitova dokončil v roce  1933. Na dětském hřbitově se pochovávaly děti, jejichž úmrtnost byla v té době mnohem větší než dnes. Tenkrát nebylo žádné očkování proti nakažlivým nemocem jako cholera, tyfus, záškrt, černý kašel, neštovice atd. Na snímku vidíme dolní část hřbitova napravo od hlavní brány. Jedná se o jednu třetinu pravé poloviny hřbitova, a to už po úpravě v r. 1933. Architektonický návrh na úpravu řad a uliček a na zřízení 13 okruhů provedl farář P. Stanislav Běhal, radil mu Jan Bartek ze mlýna.