Pohled na interiér kostela v Nivnici. Foto z roku 1921. První zprávu o tom, že existoval kostel v Nivnici, máme z roku 1403. Byl menší stavbou, zasvěceou sv. archandělu Michaelu a nacházel se v místech dnešního hřbitova. Na půdě současného chrámu byl v letech 1530-1538 vybudován českobratrský sbor, opuštěný v pobělohorské době od r. 1621. Původní farní kostel zůstával na svém místě (v místě dnešního hřbitova), i když věřící katolického vyznání byli v menšině. V té době v něm byl jen jeden jednoduchý dřevěný oltář, pozlacený kalich, monstrance, kamenná křtitelnice a pět kasulí. Bohoslužby se konaly jedenkrát měsíčně. Koncem roku 1706 se stal farářem Antonín Václav Czernoch, který spravoval faru až do smrti v roce 1738. Po svém nástupu zřídil pod kaplí Anděla Strážce, která vznikla na místě bývalého bratrského sboru, kryptu, do níž jako první pochoval svou zemřelou matku a za nějaký čas zde byl uložen i on sám. (Bývalá kaple sv. Anděla Strážce se nacházela v místě dnešní sakristie). V roce 1741 chrám sv. Archanděla Michaela zbourali a ve stejném roce začalo budování nového kostela sv. Andělů Strážných, na místě kaple z pozůstalosti zmíněného zesnulého faráře Czernocha. Půdorysný rozsah nového chrámu do určité míry souvisí s kostelem v blízkém Hluku. Kostel zasvěcený sv. Andělům strážným stojí uprostřed obce. Stavba začala v roce 1741 a kostel byl dokončen roku 1752. Stavbu navrhl farář Antonín Václav Czernoch, šlechtic, bakalář a lidumil, který v Nivnici působil od r. 1706 do r. 1733 a na stavbu kostela věnoval veškeré jmění. Stavba byla dokončena v roce 1752 a slavnostní svěcení proběhlo v neděli 5. listopadu téhož roku tehdejším farářem Josefem Schpluchovským, jméno stavitele ani bližší údaje ovšem neznáme. Z doby vzniku stavby pochází hlavní oltář, který v průběhu let zaznamenal řadu změn. Současný svatostánek pochází z roku 1936, v tomto roce byla také nahrazena původní socha sv. Anděla Strážce novou dřevěnou sochou anděla, který svým pláštěm chrání dvě malé děti před pádem do propasti. Na profilované římse nahoře nad oltářem je umístěna plastika sv. Archanděla Michaela s ohnivým mečem spravedlnosti a andílkem držícím váhy, dílo Josefa Winterhaltera st., předního moravského umělce z nedalekého Uherského Brodu.