Kostel sv. Andělů Strážných, foto z roku 1942. Na fotografii vidíme zadní část traktu našeho kostela. Pohled směřuje od budovy národní školy. Kolem kostela jsou vysázeny lípy. Díváme se na prostor kaple Panny Marie Lurdské. Dříve v tomto místě stála českobratrská modlitebna. Bylo to před rokem 1725, kdy byla zbořena a na jejím místě postavena kaple Panny Marie Lurdské. Kaple byla vysvěcena 7. prosince 1894. Na snímku je vidět, že zde není vchod do kapličky zvenku, jak je tomu dnes. Vchod byl vytvořen v roce 1946, po bombardování kostela v roce 1945, kdy právě tato část kostela byla značně poškozená. Při opravě po válce se proto zřídil vchod do kaple z boku. Před tím na tomto místě uvnitř kaple visel erb zakladatele kostela, faráře Antonína Václava Czernocha, který po celý život schromážďoval potřebnou částku, aby nový objekt nahradil dosavadní nevyhovující kostel sv.Michaela Archanděla. Na tomto erbu bylo napsáno latinsky : "Toto jsem postavil svým následovníkům". Dnes je tento pamětní kámen uložen v Nadačním domě prof. dr.Josefa Kachníka v patře ve vlastivědném muzeu. Fotografie zachycuje válečné léta, protože zde ještě stojí Bradáčův dům. Ten byl také v roce 1945 velice poškozen a musel být proto zbourán.