Úprava vchodu do mlýnice v roce 1933. Na rampě mlýna vpravo vidíme fukar na drobná semena jako mák, jetel apod. Opřený o fukar stojí kněz P. Jan Bartek, bratr mlynáře Josefa Bartka, majitele mlýna. Vedle něj zleva stojí: Adolf Tydlačka - stárek, mlynář Josef Bartek - Janův bratr, Alois Büchler - mládek, sedí František Šimčík, s pytlem jde zákazník s chlapcem.