Zde je vidět mlýnský náhon, který přiváděl vodu na mlýnské kolo. Na loďce pluje nejmladší syn  mlynáře Josefa Bartka Stanislav (ročník 1924). U náhonu sedí děvčata: Justina Bartková - Krchňáčková, Justina Bartková - Konečná, její sestra Marie Bartková - Čejková, Jarka Skybová - Májková a Maruška Skybová - Zvářalová. Na této fotce je vidět, že i děti měly tenkrát své radosti. Jak nám prozradili v Bartkově mlýně, někdy se náhonu úsměvně říkalo "Nivnické Benátky"...