Slavnostní otevření měšťanské školy 1. září 1935. Základní kámen na stavbu byl položen dne 7. března 1935 (výročí narození prezidenta republiky) v trati ,,Zemanská zahrada" a 1. dubna se začalo se stavbou, kterou prováděl stavitel S. Kotek z Uherského Brodu. Stavba byla dokončena v rekordním čase pěti měsíců včetně vnitřního vybavení a původně neplánované nadstavby druhého patra. K celkovému nákladu na novou stavbu, který činil 1 200 000 Kč, přispěla obec částkou 350 000 Kč, Ministerstvo sociální péče věnovalo na mzdy nezaměstnaných, kteří se na stavbě podíleli v rámci tzv. nouzových prací, 49 000 Kč a zbytek byl hrazen půjčkami, které postupně obec splácela. Slavnostní zahájení vyučování proběhlo začátkem září 1935 a stalo se významným mezníkem ve vývoji školství v Nivnici a jejím okolí, neboť do obvodu měšťanské školy byly přičleněny i okolní obce Korytná, Suchá Loz, Horní Němčí, Slavkov, Bystřice a Strání. Docházeli sem i žáci z Bánova, Březové a dokonce i vzdálených Drslavic. Prvním ředitelem školy byl jmenován František Dubový, který přišel z Troubelic na Uničovsku. V roce postavení měšťanské školy zanikla pro nedostatek žactva živnostenská škola pokračovací, která působila v Nivnici od roku 1927. Naopak byla po desetiletí znovu otevřena lidová škola hospodářská, která byla umístěna v měšťanské škole.