Pohřeb legionáře Františka Kašpárka č.p. 264. Narodil se 3.3.1888 na Volenově, povoláním byl hospodářský uředník, vzdělání střední. Bydlel v Nivnici č.p. 264 ve "Smrtné" uličce - dnes ulice K vodojemu. Zúčastnil se první světové války, nejprve v rakouské armádě na italské frontě. Do legií vstoupil 27.4.1918 a byl zařazen k 33. pěšímu pluku jako podporučík. Do vlasti se vrátil počátkem roku 1919 a záhy byl odeslán spolu s italskými legionáři na Těšínsko k zásahu proti Polákům. Tam byl dne 3. 2. 1919 smrtelně raněn a ještě tentýž den zemřel na následky střelné rány. Byl pochován 13.2.1919 na místním hřbitově. Rodičům do Nivnice bylo zasláno následující oznámení o úmrtí: "S pocity upřímného a nelíčeného účastnictví jsme nuceni Vám oznámit smutnou zprávu, že Váš syn poručík František Kašpárek opustil síly československých legií proživ hrdinský život za osvobození své vlasti. Zemřel dne 3.února na Těšínsku pro plnění našich ideálů. Velitelství 33. československého pluku. Odesláno: polní poštou čs. legionářů".

Na snímku jsou vidět před domy přístřešky na "kotovicové" - nevypálené cihly, ze kterých se dříve stavěly domy.