Rekvírování zvonů na válečné účely. Zvony jsou spouštěny z věže na nákladní automobil. Tato fotografie zachycuje odebrání zvonů pro válečné účely 10. března 1942 německými okupanty. Se zvony z roku 1923 se přišli rozloučit nivničtí občané. Od té doby je už nikdy nikdo neviděl. Nové zvony dostal nivnický kostel až v roce 1947 a ty jsou ve věži kostela až do dnešní doby. Umíráček, nejmenší zvon z roku 1774, se nerekvíroval a slouží farnosti dodnes. Historie nivnických zvonů je pohnutá. V roce 1753 byly z hořejšího kostela sv. Archanděla Michaela přeneseny a na věži umístěny dva zvony, téhož roku byly nákladem obce zakoupeny nové věžní hodiny. Ke dvěma zvonům byl pořízen ještě jeden malý umíráček. Je zdobený reliéfy sv. Rodiny a sv. Barbory, jež drží v pravé ruce kalich a v levé palmovou ratolest, a vyrobil jej roku 1774 Valerius Obletter z Olomouce. Na podzim 1893 praskl na věži kostela prostřední zvon. P. Vaněk proto nechal u firmy Stilzer ve Vídeňském Novém Městě nákladem 3480 zlatých zhotovit čtyři nové zvony: Neposkvrněné početí P. Marie (1009 kg), Sv. Cyril a Metoděj (514 kg), Anděl Strážný (208 kg) a Nejsvětější Srdce Páně (124 kg), které byly slavnostně vysvěceny 14. dubna 1894. Další ránu přinesla 1. světová válka. V srpnu 1916 došlo k rekvizici všech čtyř nedávno koupených zvonů, počátkem posledního roku konfliktu byly pro válečné účely zabrány také cínové píšťaly od varhan. V roce 1923 se do kostela vrátily zvony vyrobené firmou Herold v Chomutově. Ty byly v obci slavnostně uvítány 28. října 1923 (viz prolínačku na následující straně 15). Ale i tyto čtyři zvony byly po obsazení naší země nacistickým Německem v roce 1942 opětovně z kostela odebrány a zbyl zase jen umíráček. Tři roky nato chrám dokonce zasáhla bomba, jež prorazila střechu i klenbu presbytáře a zničila přední část kostela včetně interiéru. Dne 12.10.1947 jsou slavnostně vysvěceny nové zvony od firmy R. Manoušek a spol. z České u Brna. Chrám je chráněnou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 3378.