Slavnost vítání nových zvonů 28.10.1923. Na fotografii vidíme nivnické občany shromážděné před Petrášovou školou č.p. 177 (v jeho přístavbě sídlil spolek Lacinost), aby zde oslavili příchod nových zvonů. Zvony jsou slavnostně vyzdobeny vzadu na voze. Více k historii nivnických zvonů viz stranu 14 - Rekvírování zvonů.

Škola byla v Nivnici vystavěna Lichtenštejny již v roce 1666 na místě, kde je nyní dům č. 180 - bývalé MNV. Byla původně jednotřídní s bytem pro učitele. V roce 1804 musela být na stejném místě postavena budova nová a vyučování v ní začalo v roce 1806. Do školy se chodilo od 8 do 12 let. Roku 1853 byla přistavěna druhá třída. V r.1885 byly pro třetí třídu najaty místnosti v hostinci č.176 a když obec v roce 1885 hostinec koupila, byla třetí třída i s bytem pro učitele přemístěna do č. 177. Zprvu tam vyučoval učitel Marák, po něm učitel Petráš - budově se tak říkalo Petrášova škola. V roce 1891 byla na č. 180 přistavěna čtvrtá třída, začalo se v ní učit r.1893/4. Tehdy to už byla osmiletka. Protože však budovy nevyhovovaly a nestačily ani kapacitou, začala se stavět v r. 1898 nová škola za kostelem jako č.181. Učit se v ní začalo 8.září 1900. Prvním učitelem byl Josef Řehák (1900 - 1919). V č. 180 se přestalo vyučovat, v č. 177 se vyučovalo dál, protože ani v nové škole tříd od začátku nestačilo. V r.1907 bylo v nové škole na č. 181 přistavěno jižní křídlo, přesto se však v č. 177 vyučovalo až do r. 1925. V r.1933 měla škola celkem 12 tříd se 467 žáky. V roce 1935 se proto začala stavět mešťanská škola a už v září 1935 byla slavnostně otevřena jako další nová školní budova s č.101. Prvním ředitelem byl Fr. Dubový. V roce 1947 bylo na měšťance 274 žáků, na obecné 284. V budově staré školy č.180 byl od roku 1898 obecní úřad a po přestavbě budovy na poschoďovou v r.1926 zde sídlila i pošta. Budova Petrášovy školy (kdysi radnice č.177) i se spolkem byla v r.1946 zbořena. Místnosti spolku sloužily od roku 1921 jako skladiště pro různé účely. Vedle Petrášovy školy sídlil Potravní spolek Lacinost, založený roku 1871. Jeho účelem bylo poskytovat levnější zboží oproti obchodníkům židovským. Výsledkem bylo, že lidé chodili nakupovat do Lacinosti, protože u Židů bylo draho. Tak se postupně Židé z Nivnice vytráceli. Budova spolku sloužila v roce 1921 jako nemocnice během epidemie břišního tyfu, posléze pak jako byt doktora Jurka, který zde měl i svou ordinaci, než bylo v roce 1949 postaveno zdravotní středisko. Potravinový spolek Lacinost patřil k prvním svépomocným spolkům svého druhu v celém okolí. Hlavní zásluhu na jeho zřízení měli sezónní dělníci, kteří z Nivnice odcházeli za prací na zemědělské statky do Rakouska nebo na stavby do Vídně a Budapešti. Potravinářský spolek založili podle vzoru spolků, které poznali na svých cestách.