Z bývalých krámů zbyla dnes už jen přední fasáda, která byla zrestaurována v r. 2000 a je chráněna památkovou péčí.

V roce 1640 sídlil v tomto domě Jan Kramář, ale během třicetileté války dům zpustl. Majitel panství, pán z Lobkovic, daroval toto místo řezníkům. Masných krámů během 20. století postupně ubývalo, řezníci si zakládali vlastní provozovny. Stánků se užívalo už jen o trzích a o jarmarcích, a tak holešovská tržnice zpustla a byla zčásti zbořena.