Koncem 18. stol. byla v domě č.p.123 zřízena obecná škola, která byla zrušena v r. 1919. V dřívějších dobách zde byl také průchod ke staré synagoze, dnes dům slouží k obytným účelům.