Dne 10. července 1938 se v Nivnici slavily primice novokněze Jana Bartka, bratra majitele Bartkova mlýna Josefa. Na fotce je vidět slavnostní brána s nápisem "Vy jste světlo světa" na silnici před horní školou. Primiční průvod vycházel totiž ze mlýna směrem ke kostelu, kde se konala primiční mše za hojné účasti farníků i hostů. Blahovi provozovali obchod, na štítu je nápis "Veškeré školní potřeby". Vpravo stará Regina - jeden z více hostinců v obci.