Francova Lhota - Matyjů kříž na Bechově

Název vznikl podle umístění kříže. Nedaleko stával grunt (zemědělská usedlost) rodiny Trochtů, kterým se přezdívalo „Matyjovi“. U tohoto a také u dalších křížů se scházívali pasekáři z osady Bechov, aby se zde pomodlili, případně zazpívali nábožné písně, protože cesta do kostela byla dlouhá a večer, po celodenní dřině, už se nechtělo chodit tak daleko. K modlitbám se zde zastavovaly pohřební průvody a také muži, odcházející do světa za prací.

Zřizovatelem těchto křížů byl často větší sedlák, který dal kříž z různých důvodů na svém pozemku postavit.