Pasekářská kolonizace II.

Osídlování „pasek“ kolonisty z okolí zapadalo do valašské pasekářské kolonizace. S ní souviselo i šíření valašského ovčáckého hospodářství, které se pro vhodné přírodní podmínky šířilo i ve Francově Lhotě. Ovčácké hospodářství mělo velký ekonomický význam pro obyvatele i vrchnost, a to nejen pro produkci masa a sýrů, ale i pro kvetoucí soukenickou výrobu valašsko-klobouckou, jejímž hlavním dodavatelem surovin bylo právě ovčáctví.