Po II. světové válce stará škola nestačila množství žáků, někteří se museli učit v budově kostelecké radnice. Proto se za kostelem ve Štípě začala stavět škola nová. Slavnostně byla otevřena v květnu 1951. I když nebyla úplně vybavena, přesto učení se v ní bylo mnohem příjemnější. Pole kolem školy bylo postupně upraveno. Na jedné části bylo zřízeno školní hřiště, na druhé části byly vysazeny okrasné stromy a keře, třetí část sloužila jako pozemky pro školní výuku. Po padesáti letech je parková část zahrady nejpěknější, stromy jsou již tak vzrostlé, že školu není téměř vidět. Školní hřiště bylo rekonstruováno, bylo vybaveno umělým povrchem - hřiště na házenou a odbíjenou. Úpravami prošla i školní tělocvična (na snímku menší budova vpravo). Dnes slouží nejen žákům školy, ale i veřejnosti.

Koncem 60. let 20. století byla ke škole přistavěna nová školní jídelna, protože ta stará již nevyhovovala. Místo ní byly zřízeny další třídy a kabinety. Na začátku 90. let byla jídelna spojena s budovou školy novou chodbou. Další modernizací je nová střecha, nová okna. nově upravený hlavní vchod.