Dům rodiny Kašpárkovy K vodojemu č. 264. Tento starý unikátní snímek nám ukazuje, jak vypadaly domy v Nivnici před sto lety. Byly běžné doškové střechy ze slámy a domy byly ve srovnání s dnešními velmi malé, často v nich bydlel větší počet osob. Prostě úplně naopak než dnes. Tento dům je také na straně 14 - Pohřeb legionáře 1919, pohřeb vycházel totiž právě z tohoto domu.