Ghetto bylo v 18. století a v 1. polovině 19. století odděleno od ostatních částí města branami a dráty nataženými přes ulici. Židovská brána byla zbořena v roce 1906, a to jako poslední ze tří městských bran.