Tento snímek je vzácný, jeden z nejstarších. Pochází patrně z období let 1900-1920. Zachycuje obecního pastýře, který každý den ráno procházel vesnicí. Lidé mu vyháněli z vrat svých domů ovce, které hnal na pastvu. Z pastvy se vracel navečer. Ovce se postupně oddělovaly od stáda a našly samy vrata svých domů.

Obecní pastýř žil během roku z toho, co mu lidé přispěli, většinou to byla strava.Teprve po pastevecké sezoně dostával mzdu, patrně podle dohody a počtu ovcí, které pásl.