Z historie školy

Uběhlo již 60 let od doby, kdy poprvé třídy v naší Základní škole U Sýpek. Výstavba školy byla dokončena ve velmi složité době, v roce 1939, v době okupace. Žáci ze dvou kroměřížských škol měli tehdy možnost se začít vzdělávat v příjemnějších prostorech a i lépe vybavených. Výuka však v tomto období probíhala jinak, než je tomu dnes, a museli se zcela přizpůsobit válečným podmínkám.

Mnoho učitelů se zde za dlouhá léta vystřídalo a také mnoho žáků ukončilo základní vzdělání ve třídách naší školy. Za posledních 10 let byli provedeny úpravy a opravy, které velmi zlepšily celkový vzhled a prostředí školy, zvláště staré budovy. Byla přebudována všechna nevyhovující sociální zařízení, zrekonstruována tělocvična a šatna a ze starého školníkova bytu zařízená nová cvičná kuchyňka, archiv a posilovna. Dále byla rozšířena školní jídelna, částečně upravena a vybavena školní kuchyň a téměř všechny třídy vybaveny novým školním nábytkem. I když byla za pomoci Městského úřadu v Kroměříži realizována řada rekonstrukcí, stále je co zlepšovat.

Dnes máme na škole 455 žáků. K dispozici máme kromě běžných tříd několik pracoven - hudební výchovy, fyziky a chemie, přírodopisů, tělocvičnu, pracovnu výpočetní techniky, skleník, školní pozemek a od letošního roku i pracovnu jazyků.

Koncem třicátých let byla na dřívějším Šrámkově náměstí nová škola pro Jungmannovu školu chlapeckou a Dívčí školu Boženě Němcové. Mobilizace v roce 1938, změny po Mnichovské konferenci, vznik Protektorátu Čechy s Morava zdržovaly dokončení stavby. Vyučení bylo zahájeno až ve školním roce 1939/40.

V roce 1957 - 61 byla provedena přístavba dílny a dvou tříd s kabinetem. V roce 1957 byla dokončena přístavba kluboven pro zájmovou činnost a hlavně pro školní družinu. V roce 1980 byla vybudována kotelna a zavedeno ústřední vytápěni. Ve školním roce 1989/90 byl uveden do provozu nový pavilon pro nižší stupeň. Ve školním roce 1990/91 byla dokončena přístavba šaten a tělocvičny a v následujícím roce byl do dvora postaven nový byt pro školníka. Následovalo ještě odvlhčení budovy a rekonstrukce sociálního zařízení. Mnohé práce v dřívějších letech byli prováděny za pomocí rodičů dětí i učitelů. 

Dostavba základní školy

            Původní objekt z roku 1939 již nevyhovoval potřebám modernizujícího se školství a vzrůstajícímu počtu žáků, a proto byla v roce 1957 - 61 provedena přístavba dílny a dvou tříd s kabinetem. V roce 1957 byla dokončena přístavba kluboven pro zájmovou činnost a hlavně pro školní družinu. V roce 1980 byla vybudována kotelna a zavedeno ústřední vytápění. Ve školním roce 1989/90 byl uveden do provozu nový pavilon pro 1. stupeň. O rok později byla dokončena přístavba šaten a tělocvičny a v následujícím roce byl do dvora postaven nový byt pro školníka. Rekonstrukce pokračovaly ještě odvlhčením budovy a rekonstrukcí sociálního zařízení. Mnohé práce v dřívějších letech byly prováděny za pomoci rodičů dětí i učitelů. Z hlavní ulice je vidět jen užší strana přístavby z roku 1957. Břízolitová omítka byla dokončena v roce 1961.

Obrázek současný zachycuje školu po opravách v roce 2004. Tehdy byla ve staré budově vyměněna všechna okna, která byla již ve velmi dezolátním stavu. Stavba byla poté zateplena a opatřena stěrkovou omítkou a nově natřena na modro.