Szent József KápolnaA területrész a kisvárdai Esterházy uradalomhoz tartozott. A mai kápolna eredetileg az uradalom tiszttartójának volt az épülete a XIX. sz. -ban. Később a római katolikus egyház birtokába került majd a területet a Szent Orsolya rend vette meg 1917-ben. Az épületben kápolnát és zárdát rendeztek be és Szent Józsefről nevezték el. A rend birtokában maradt az államosításig és 1950-ben az apácák végleg elköltöztek Kisvárdáról. 1917-től kezdve kápolnaként szolgált. Az államosítás után KISZ klubként üzemelt. 1992-ben ismét az egyház kezébe került az iskola és a kápolna is. Azóta eredeti funkcióját kapta vissza és tölti be.