Celkový ráz obce Strání je zemědělský, alespoň pokud jde o vlastní dědinu. Zemědělský ráz dodávají  obci selské chalupy zvláštního osobitého typu, obyčejně se dvěma okny a vraty, v nichž jsou ještě malá vrátka. Selské chalupy stály hlavně v ulici podél kostela a na Podsedcích. Na jiných místech stály domky novější,  a ty byly obývány většinou dělníky. Dneska se však celkový ráz naší dědiny velmi změnil, neboť staré selské chalupy se houfně přestavěly anebo úplně zbouraly. Od základů se budují nové domy, samozřejmě většinou již jen z tvrdého materiálu, se sklepy, s většími okny, vyššími vraty a vyšším stropem. Nové moderní chalupy dodávají vzhledu celé obce osobitý ráz.