Tento prekrásny umelecký skvost malackého chrámu bol zhotovený v roku 1741 a nachádza sa na ľavej (evanjeliovej) strane svätyne (svätyňa - predná časť chrámu, v ktorej sa vykonáva hlavná časť bohoslužieb). Predstavuje monumentálny barokový náhrobný pomník uhorského grófa Mikuláša IV. Pálffyho (1657-1732), vnuka zakladateľa Pavla, ktorý mu dali postaviť jeho vnuci. Je dielom Johanna Mikuláša Mollu, žiaka a pomocníka slávneho barokového sochára Rafaela G.Donnera. Epitaf v rôznych náboženských i svetských alegóriách a symboloch zobrazuje život, pominuteľnú slávu grófa Mikuláša Pálffyho i - večnosť. Portrét zomrelého grófa je pod vrcholom epitafu umiestnený vo vavrínovom venci a je pridržiavaný mužskou postavou alegórie Času - Chronosa. Súčasťou epitafu sú aj symbolické postavy oslobodeného otroka a šťastného obyvateľstva, zbaveného tureckej poroby. V dolnej časti umiestnené ženské postavy symbolizujú alegórie Nevinnosti a Nádeje.
Výrazne poškodený epitaf bol v rokoch 2003-2005 zrenovovaný a v súčasnosti patrí k najhodnotnejším pamiatkam chrámu, ako aj barokového sochárstva na Slovensku.