Nakoľko so zriadením 8-ročného súkromného gymnázia rapídne vzrástol počet študentov (do prvého ročníka nastúpilo 110 študentov), bolo potrebné upraviť priestory, v ktorých škola pôsobila. Taktiež sa rozhodlo v kláštore popri gymnáziu zriadiť aj stredoškolský internát (ten bol neskôr z kapacitných dôvodov presťahovaný do zámockého kaštieľa). Najskôr sa uskutočnila prestavba východného krídla kláštora (apríl - august 1927), ktorého značná časť bola poškodená požiarom v roku 1910. Táto časť ústavu bola verejnosti slávnostne odovzdaná počas osláv 700. výročia smrti sv. Františka (2.10.1927).
Nakoľko počet žiakov neustále vzrastal, po dvoch rokoch pôsobenia škola prestala priestorovo postačovať. Rád rehole sa rozhodol adaptovať i južné krídlo kláštora. V apríli 1929 sa začalo s demontážou strechy druhého poschodia, pri ktorej sa však vážne poškodila stability budovy a hrozilo jej zrútenie. Rád sa rozhodol celé južné krídlo zbúrať a postaviť od základov novú trojposchodovú budovu. I vďaka priaznivému počasiu, prebiehali stavebné práce takmer nepretržite celý nasledujúci školský rok a dňa 1.júla 1930 bola budova dokončená.