Nejstarší škola z roku 1896

K fotografii nejstarší školy ve Valašské Senici je nejvhodnější uvést kompletní zápis ze školní kroniky, ve které byla fotografie nalepena:

„Důstojný pán P. František Bolek, kooperátor z Francové Lhoty vyfotografoval dne 5. října 1896 z ochoty školní budovu Senickou, kterýž obraz pro trvalou památku jsem do této školní kroniky vložil. Vysvětlení: okna na levé straně jsou od učírny, na pravé od světnice učitelovy, dále na pravo viděti drvárnu s chlévem. Na levo a před budovou jest zahrada, mezi budovou a přední zahradou je dvůr. U vchodu do budovy stojí nynější správce školy a jeho choť, u vchodu do dvora služka s učitelovým dítkem. Pohled jest s cesty.

Šlechetnému dp. katechetovi vzdávají se srdečné díky.
Jakub Balhar“

 

 

 

Učitel a správce školy Jakub Balhar založil školní kroniku dne 16. září 1892. Mimo jiné se v ní dočteme: „V nejstarších dobách chodily dítky senické do školy do Lidečka. Na konci minulého století zřízena byla škola a kostel ve Francově Lhotě. Od té doby patřila Senice do Francovy Lhoty a přispívala jednou třetinou na uhrazení školního vydání. Že dítky senické pilně školu nenavštěvovaly, dá se asi mysliti, neboť v létě je používali jejich rodičové ku pasení dobytka, v zimě zase bránilo tomu špatné počasí a velká vzdálenost, a proto z doby do let 1882 máme velmi mnoho mladých lidí, kteří ani psáti, ani čísti neumějí. Poměry takové daly se do roku 1870 ovšem udržeti, ale v době nových školních zákonů změna rozhodně nastati musela. Se stavbou školy počalo se hned z jara roku 1882. A tak dne 16. září 1884 vstupovaly poprvé dítky do nové školní budovy v Senici.“

Dále se v kronice píše: „Škola jest vystavena velmi nedbale a způsobem nerozumným počínali si všichni, kteří práce při stavbě konali. Proto také za deset let trvání budovy musela obec již mnoho na opravy poskytnouti.“


Podle pana Karla Surovce stávala tato škola v prostoru za dnešní školou, zhruba v místech dnešní kotelny.