Ve sklárně, nově postavené  knížetem Liechtensteinem, pracovalo  11 sklářů a 10 pomocníků. Od roku 1848 do roku 1850 byla výroba ve sklárně zastavena a většina dosavadních dělníků odešla. Proto musel nový majitel Josef Zahn a řídící sklárny Emanuel Zahn najímat nové pracovníky, sklářské odborníky ze šumavských a bavorských skláren i z Uher. Začalo se vyrábět sklo lepší kvality. Koncem 19. století dostala sklárna nový obchodní název Blumenbach, po roce 1918 - Květná. Po I. světové válce začal ve sklárně zvýšený pracovní ruch, výroba se rozšiřovala.