Německá kasárna - dnes Selanka

Na starší fotografii z roku 1956 jsou původně německá kasárna, po válce přestavěná na rekreační zařízení. Nejdříve bylo mnoho let ve vlastnictví Báňských strojíren Ostrava (odtud známá zkratka BASTRO), dnes je to rekreační středisko SELANKA.

V knize „Valašská Senice“, kterou vydala obec, se o době, kdy tato stavba vznikla, píše:

„Po vzniku tzv. „Protektorátu Čechy a Morava“ se Valašská Senice ocitla při mezistátní hranici se Slovenským štátem. Koncem března 1939 okupanti nahradili českou finanční stráž německými celníky. Obsadili horní hostinec a potom zabrali i jednu učebnu a školní kuchyni. Na Mikulínově vrchu, kam se musel materiál vynášet i na zádech, byla do jara 1940 postavena ubytovna pro německé pohraničníky.
I přesto se Němcům nepodařilo hranici úplně uzavřít. Pašoval se zejména dobytek, tabák, lihoviny i hospodářské stroje. Byla to nebezpečná, ale zato výnosná činnost. Ještě nebezpečnější bylo převádění českých vlastenců, politických uprchlíků, kteří přes Slovensko směřovali do ciziny, kde se stali příslušníky československých jednotek bojujících na straně spojenců proti fašistickému Německu. Jan Kroupa se svými syny Jaroslavem a Josefem prokazatelně převedl přes hranici ve druhé polovině roku 1944 na padesát politických uprchlíků. Pro napomáhání při přechodu hranice, spolupráci s partyzány  a ukrývání osob pronásledovaných gestapem byli zatčeni a umučeni tito občané Valašské Senice:
Jaroslav Kroupa  (* 1923), Josef Kroupa (* 1922), Jan Matušinec (* 1887), František Psota (* 1907) a Václav Tkadlec (* 1912).“