Bersón.

Táto budova kedysi patrila k známym stavbám, ale dnes by ste ju už márne hľadali. Bol to zájazdný hostinec, ktorý mal svoje miesto oproti Čiernemu kláštoru. Niektoré pramene tvrdia, že bol postavený v polovici 17. storočia, iné sa prikláňajú skôr k polovici 18. storočia. A vraj to bola jedna z najstarších budov v Malackách. Jeho meno pochádza od Karola Bersóna, ktorý ho mal v prenájme. Pôvodní vlastníci boli Pálffyovci. Táto stavba bola jednoposchodová a výrazne vytŕčala z radovej zástavby. Mala širokú fasádu a vchod bol tvorený kamenným portálom. Mal mohutné múry a viacrkát bol prestavovaný. Slúžil mnohým pánom a mnohým účelom. V 20. storočí bol postupne šenkom, nemocnicou, materskou škôlkou, zberňou Športky, ale i hostincom "U zlatého jeleňa". Veľa obyvateľov Malaciek si ho ešte pamätá, ale tí mladší bohužiaľ už nie. Padol totiž za obeť novodobej výstavbe a v roku 1984 byl zbúraný, napriek tomu, že patril k evidovaným kultúrnym pamiatkam. Dnes v miestach, kde stával tento hostinec stojí budova pekárne a v tesnej blízkosti obchodný dom, ktorý púta pozornosť svojou výrazne červenou fasádou.