Túto budovu poznáme vďaka jej typickej modrej fasáde, málokto z nás však vie, že bola prvým sídlom obecných richtárov v našom meste. Budova symbolizovala moc vloženú do rúk richtára podobne ako richtárska palica. Palica bola dutá, zložená z dvoch častí. Do dutiny sa vkladala menovacia listina. Symbolom mesta bola i mestská pečať. Pôvodné sídlo obecných richtárov dodnes stojí na pravom brehu potoka Malina, pri starom cintoríne. Jeho podoba, tak ako ju poznáme vznikla zo staršej prízemnej stavby a na fotografiách je možno vidieť, že hádam okrem farby fasády sa nezmenila. Dnes je tu sídlo bytového družstva a tiež niekoľkých iných firiem či zástupcov poisťovní.