Kostol najsvätejšej Trojice

Tento farský kostol, niekedy nazývaný aj "Biely kostol", je zahalený rúškom tajomstva, pretože stále, i napriek rozsiahlemu výskumu, nevieme, kedy bol vslatne postavený. Napriek všetkým nejasnostiam môžeme povedať, že patrí k najstarším sakrálnym pamiatkam v Malackách. Ide o jednoloďovú stavbu, ale jeho pôvodnú podobu nepoznáme, prezože bol viackrát prestavovaný. V roku 1808, po zásahu bleskom, vyhorel a požiar zničil vnútornú výzdobu, vybavenie a tiež staršie klenby, vrchnú časť veže a strechu. Zariadenie kostola bolo postupne nahradené kazateľnicou a hlavným oltárom. Súčasný stav veže je zo začiatku dvadsiateho storočia, kedy provizórny ihlan strechy zmenili do dnešnej podoby. V 60. rokoch minulého storočia bol exteriér kostola zrekonštruovaný a koncom 80. rokov vymaľovaný. Hlavný oltár tohto starobylého kostola pochádza zo začiatku 18. storočia. Jeho ústredným motívom je obraz Najsvätejšej Trojice, ktorý je dnes nahradený obrazom nášho rodáka Antona Veselého z roku 1848. Osud pôvodného obrazu nie je známy. Priestor kostola zaklenuje klenba s lunetami a hrebienkami. Svetlo preniká dnu mozaikovými farebnými oknami. Tento starý chrám má niekoľko zaujímavostí, ako napríklad, že rozmery jeho veže nie sú rovnaké, či zaujímavé nálezy pri základoch kostola alebo tiež kamenné schodisko k zvonom, ktoré po chvíli končí a je nahradené dreveným provizórnym. Zaujímavé je i to, že okolo kostola sa rozprestieral najstarší známy malacký cintorín.