Promenádny altánok

V centre mesta, v tesnej blízkosti Františkánskeho kláštora, obklopený malým parkom, stával kedysi promenádny altánok. Vraj sa tu konali každú nedeľu koncerty. Už sa nekonajú. Altánok už neexistuje. Môžete sa síce prejsť pekne upraveným parkom v centre mesta, aj si môžete posedieť na lavičke, ale žiadnu hudbu si tu už nevypočujete. Jediné slávnosti, ktoré tu môžete zažiť, sú tu v apríli, keď predstavitelia mesta vzdávajú poctu vojakom, padlým pri oslobodzovaní nášho mesta. V miestach, kde kedysi stával altánok, boli pochovaní títo hrdinovia a neskôr im tu bol postavený i pamätník. Dokonca i námestie bolo podľa toho pomenované, volalo sa Námestie Červenej armády. Dnes už nesie iné meno, a ani vojaci už tu pochovaní nie sú. Ich telá boli exhumované a pochované opätovne na bratislavskom Slavíne. Zostal len pamätník, ktorý vidíte na druhej fotografii.