Základná škola J. Dérera

Neďaleko centra nášho mesta môžete nájsť jednu z najznámejších základných škôl v Malackách. Táto budova bola postavená v roku 1932 a pomenovaná bola po malackom rodákovi doktorovi Jozefovi Dérerovi, slovenskom národovcovi. Dodnes slúži žiakom. Na jej vzhľade a funkcii sa nič nezmenilo, len žiaci, ktorý ju kedysi navštevovali sú už otcovia, dedovia a pradedovia dnešných žiakov. Malý brezový hájik, ktorý ju chráni pred hlukom z hlavnej trochu sťažil fotografom prácu. Kto však príde bližšie, uvidí, že tam hrdo stojí rovnaká ako kedysi a tiež oddaná svojmu poslaniu tak ako pred sedemdesiatimi rokmi.