Naša škola

Nedostatok priestorov na vyučovanie v našom meste vyústil do potreby stavby novej školy. Dlho sme neverili, že by sa nám naše sny mohli vyplniť a že školu skutočne postavia. Až keď sa začali na jednom prázdnom pozemku hemžiť robotníci, svitla nám nádej. Sny sa skutočne splnili. Žiaci i učitelia sa dočkali a 2. septembra 2004 sa po prvý krát otvorili brány novej školy, aby privítali svojich žiakov. Budova je moderná, svetlá a priestranná. Má tri podlažia. Na prízemí sú oddelenia školského klubu detí, nájdete tu šatne a jedáleň. Na prvom poschodí sú triedy pre žiakov prvého stupňa, učebňa na vyučovanie jazykov, riaditeľňa, kancelárie a zborovňa. Na druhom poschodí nájdete špeciálne učebne na vyučovanie fyziky, chémie, prírodopisu, informatiky, učebňu s interaktívnou tabuľou a triedy druhého stupňa. Žiakom je k dispozícii i moderná telocvičňa a samozrejme školský dvor.