Jihovýchodní strana skal je tvořena úchvatnými skalními plotnami o délce přes třicet metrů. Největší z nich se jmenuje Schodky podle schodů vytesaných ve skále. Ludmilina skála je vedle Schodků. Je to trochu nižší skalisko směrem na východ. Pověst říká, že skála dostala své jméno podle dívky, která zde skokem do hlubiny ukončila svůj život z nešťastné lásky v den svatby svého zapovězeného milého. Druhá verze pověsti vypráví také o Ludmile, dceři pána pulčínského hradu. Ten nutil svou dceru do svatby s krutým pánem z hradu Vršatce. A když vršatecký pán zabil Ludmiliného milého, mysliveckého mládence, a shodil ho ze skály, tak Ludmila, než by se provdala za vraha svého milého, skočila za ním.

Vlastní vrchol Hradiska, od vyhlídky vzdálený asi 300 m, je tvořen pískovcovou plošinou a obklopen skalami ve tvaru koruny. Jihovýchodním směrem od vrcholu Hradiska se rozkládá Skalní město, kde posun mohutných skalních bloků vytvořil spletitou síť chodeb, suchých kaňonů a puklin.Nachází se zde největší pseudokrasová jeskyně oblasti Pulčin o délce kolem 40 m. Tato lokalita je největším skalním městem moravských flyšových Karpat.

Názvy jednotlivých útvarů jako Propadlý hrad, Kazatelna, Českobratrský stůl nebo Bratrský sbor pocházejí z doby třicetileté války, kdy se na Valašsku formovala Jednota bratrská a kvůli rekatolizačnímu pronásledování se její bohoslužby konaly právě
na takových odlehlých a nepřístupných místech. V zimě se ve skalním městě v kaňonu Ancona objevují nádherně zbarvené ledopády.