Pohled na hlavní vchod do budovy gymnázia. Po stranách vchodu jsou portréty K. Gottwalda (vlevo) a J. V. Stalina (vpravo)