Za účelom pokračovania v tradícií nášho kraja a nadviazanie na sklárske umenie starých majstrov sklárov z osady Gápel ,bola v januári 2007 v našej obci zriadená starodávna remeselná dielnička majstra sklára. Hlavným cieľom je priblížiť občanom a návštevníkom obce krasu a tradície ručne fúkaného a hutne zdobeného skla. Zakladateľom spolku je Peter Dolinaj.

K objektu VD Krištáľ patril aj internát pre učňov, závodná jedáleň pre 200 ľudí, a haly na brúsenie skla, výrobu skla skladové priestory, predajňa vlastných výrobkov, neďaleko areálu sa nachádzala aj,čerpacia stanica pohonných hmôt, tohto čašu zrušená.

Deti pracovníkov VD Krištáľ sa starali v 2 materskej skole, ktorá bola tiež zrušená následné po zmenách v spoločnosti po roku 1989.

Súčasní sukromní podnikatelia s brúseným sklom v obci:

Jaroslav Ďurmek, CRISTAL - brúsenie skla

Anna Ďurmekova, Glassdecor - výroba maľovaného skla, dekoratívneho skla a porcelánu nápojového skla, ozdobných fliaš a iných dekoračných predmetov

Vladimir Kodaj, Crystal KAM - pieskovanie, maľovanie skla a porcelánu, brúsenie skla

Pavol Matlo - výroba zrkadiel

Jozef Mihal - brúsenie skla

Mária Slugeňová, Sklomix- maľovanie ,dekorovanie, brúsenie skla a porcelánu