Další neuvěřitelná proměna důležité křižovatky pod náměstím. Poklidná cesta pro potahy tažené zvířaty z počátku 20. století se změnila v rušnou dopravní tepnu, ve špičce zde projede kolem 1000 aut z hodinu.