Dům napravo je dnes Domem pečovatelské služby, dům nalevo zachován jako rodinný dům.