Táto barokovo-klasicistická budova bola postavená v rokoch 1757-1764. Svojmu pôvodnému účelu však slúžila iba krátky čas. V roku 1773 bol jezuitský rád rozpustený. V roku 1779 bola budova prestavaná do súčastnej podoby vďaka finančnej podpore panovníčky Márie Terézie. V nasledujúcom storočí boli v priestoroch budovy kancelárie likavsko-hrádockého panstva, neskôr župný súd.

Aj v 20. storočí budova slúžila pre potreby okresného súdu. V roku 1955 sa stala majetkom Múzea slovenského krasu, ktoré v nej pod názvon Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva sídli dodnes.