V súčasnosti je táto budova v centre mesta nevyužitá, ale stojí za to pozrieť si ju aspoň zvonku. Dnešná podoba synagógy je výsledkom viacerých stavebných etáp. Pôvodnú budovu poškodili požiare v rokoch 1878 a 1906. Po druhom požiari budovu obnovili podľa plánov budapeštianskeho architekta Lipóta (Leopolda) Baumhorna.

Zatiaľ čo architekt ponechal vonkajšiu fasádu s portikom a tympanónom v pôvodnej klasicistickej podobe, vnútro synagógy vystaval úplne nanovo v typicky baumhornovskom secesnom duchu. Ústrednú kupolu nesú štyri piliere, ktoré súčasne podopierajú ženskú galériu. Z pôvodného zariadenia synagógy sa zachoval iba svätostánok, ostatný inventár bol zničený v osemdesiatych rokoch. V deväťdesiatych rokoch prešla synagóga čiastočnou obnovou, aby sa mohla používať na kultúrne účely.

Priestory v synagóge využívalo na sezónne výstavy miestne múzeum, ale čeliac naliehavej potrebe komplexnej obnovy vrátila sa synagóga vlastníkovi – Ústrednému zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku so sídlom v Bratislave. Jej poslednými návštevníkmi boli členovia izraelského televízneho štábu, ktorý tu natáčal dokumentárny film o Slovensku. Synagóga zostane pre návštevníkov uzavretá, kým nenastane priaznivejšia doba, ktorá prinesie celospoločenský záujem o jej zachovanie pre budúce generácie.