Obě sklářské pece byly v provozu až do roku 1914, tedy do I. světové války. Protože převážná část dělníků byla mobilizována, byla jedna pec uhašena a pracovalo se jenom u jedné dvanáctipánvové pece. Druhá pec nebyla uvedena do provozu ani po skončení války, přestože se výroba rozšiřovala. Sklárna patřila mezi prosperující závody.

Začátkem roku 1960 byla ukončena I. etapa výstavby a skláři zahájili výrobu na dvou pecích. Z nové hutní haly zmizely staré provozy a v roce 1969 byla zahájena výroba v nových zušlechťovacích provozech.