Svētā Gara Konventa sēta. XIII gs. sākumā tur uzcēla pirmo Zobenbrāļu ordeņa pili. Pēc 1297. g., kad Rīgas iedzīvotāji to nopostīja, daļēji saglabājušies tikai Jura kapelas (vēlāk baznīcas) mūri (pa labi). Centrā — Pētera baznīcas tornis. Vēsturē šī ēka pirmo reizi pieminēta 1209. gadā. Tā celta līdz XV gs., pārbūvēta XVII gs. 1690. g. pabeigts barokālais koka tornis (R. Bindenšū projekts), kas pēc 1721. g. ugunsgrēka atjaunots 1746. g. Savā laikā šī smaile (nodegusi 1941. g.) bija viena no visaugstākajām koka konstrukcijām. Tās galā uzstādītā gaiļa mugura atradās 120,7 m virs zemes.