20 gadsimta sākumā uz Kolkas ragu varēja aiziet pa smilšainu, līkumainu ceļu. Ceļa malās bija žogi, kas norobežoja saimniecības laukus no ceļa.

20. gadsimta piecdesmitajos gados izveidoja grantētu ceļu, bet sešdesmito gadu vidū asfaltēja ceļu cauri Kolkai. Laika gaitā ceļu iztaisnoja un labiekārtoja.

2004. gadā izveidoja izveido gājēju ceļu - trotuāru cauri ciemam.

Sendijs Čebins 2010.