Förr bodde kyrkoherden i det huset vilket var fram till 1920. Eftersom kyrkan ligger nära och eftersom kyrkoherden behövde bo nära kyrkan så blev Prästgården kyrkoherdebostad. Efter det var det utarrenderat till jordbrukare. Östra Skrukeby Prästgård har i alla tider ägts av kyrkan, fram till 1994 då det köptes av en av de topp tio rikaste i Östergötland och det är han som bor där idag. Den öppna grusplanen på den nya bilden är nu stallplan. På 90-talet byggdes där ett stall och i det stallet har jag själv min häst inhyrd tillsammans med ett par andra hästägare. Stallhyran går till honom, eftersom han äger marken. Anledningen till att jag valde denna bild är just det att jag har hästen där i stallet och att jag känner till omgivningarna.