På 1700-talets mitt var Stångån/Kindakanal en transportled för timmer och jordbruksprodukter. 1948 slutade man att köra godstrafik . Idag är ån bara för turister att åka på. Under 2003 började man bygga två nya bostadshus (till vänster i bilden) på Hamngatan 7 och 9, 2005 var lägenheterna färdiga.