Förr fanns det på gårdarna en egen tjur, som kunde vara farlig att hantera.

Idag finns semin som kommer och seminerar bondens kor så att de blir dräktiga.