Djuren är lätta att mata när de står på samma ställe. Lätta att hantera när de är fastbundna men nackdelarna är att djuren har ingen frihet och kan inte hålla sig själva rena.

I en lösdrift är djuren mer svårhanterliga för oss. De kräver större ytor (större byggnader) men det är en fördel för djuren att kunna röra sig mera.