Slottet är väldigt gammalt och de äldsta delarna är från 1100-talet.

På slottet har det bott flera biskopar.  Birger jarls son, Bengt, bodde på slottet. Men han dog av pesten 1291.

1545 brann det i Linköping, men slottet klarade sig. Då det brann på 1700-talet så blev slottet skadat, men man har reparat det sedan dess.

Ett tag var slottet fängelse.

Idag finns det ett museum i slottet. Landshövdingen bor också där. Om man går en guidad tur i Linköping kan man få se en brunn som finns i källaren. I brunnen har de hittat massor av gamla saker. Det såg mer ut som ett slott tidigare.