Det här huset är ett av de äldsta husen i stan. det är ett medeltidshus.  Jag har alltid kallat det stenhuset, men uppträckte att det heter Rhyzelisugården. Det var en en prost som hette så. Han byggde en gård här i början av 1700-talet.

Stenhuset kallade man länge för kloster för man trodde att det bott munkar där. Men det vet man inte. Man vet att folk har bott där. På den gamla bilden är det ju et skorsten. Jag undrar vad den var till för. Men det har jag inte hittat.